Компанийн мэдээ

  • Хуванцарыг 2020 онд экспортлох

    Хуванцар экспортын салбарын гол аж ахуйн нэгжүүдийн шинжилгээний тайланд хуванцар экспортын салбарын тэргүүлэх өрсөлдөх чадвартай аж ахуйн нэгжүүдийн хөгжлийн байдал, ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг голчлон шинжилдэг. Шинжилгээний гол цэгүүдэд дараахь зүйлс орно: 1) Хуванцар экспо дахь гол аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүний шинжилгээ ...
    Цааш унших